Gedragscode Volvo Club Nederland

De gedragscode is ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV op 24 augustus 2023.

Doel:

Binnen onze vereniging willen wij dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier

zijn/haar hobby kan uitoefenen, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, afkomst, religie,

huidskleur of andere zaken die onderdeel zijn van onze unieke identiteit.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zicht thuis voelt bij onze vereniging, staan in deze

gedragscode regels die we in de praktijk naleven en we met anderen willen delen. Als we

zien dat een lid zich niet aan deze regels houdt, is het onze gezamenlijke

verantwoordelijkheid om het lid hierop aan te spreken.

Deze gedragscode kan in de loop der tijd veranderen en zich aanpassen indien dat nodig is.

Omdat deze gedragscode voor iedereen van belang is, levert iedereen zijn/haar bijdrage aan

de instandhouding van de regels.

Dit document is ook bedoelt voor het bestuur, commissieleden en vrijwilligers en eventuele

bezoekers van onze evenementen.

Basisregels:

1. We hebben respect voor alle leden, voor het bestuur en commissieleden en

vrijwilligers en iedereen die op een andere manier bij de club betrokken is.

2. We respecteren elkaar, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, afkomst, religie,

huidskleur of andere zaken die onderdeel zijn van onze unieke identiteit.

3. We respecteren de geldende regels in de openbare ruimte. We houden rekening met

andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende

regels.

4. We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij.

5. We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we krijgen

door onze beslissingen en acties.

6. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.

7. We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en

zien er samen op toe dat eigendommen intact blijven.

8. Samen werken we naar de club toe die we willen hebben. Daarom spreken we elkaar

aan op overtreding van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij er actie

ondernomen moet worden, voelen we ons welkom bij het bestuur.

9. Elk lid van de club is aanspreekbaar op wangedrag. Indien noodzakelijk zullen er

sancties uitgevoerd worden die het lid zal naleven.